over Relatie Coaching

Welkom in de ‘Changing Room.’

The ‘Changing Room’ is een online professionele coaching service.

Een veilige, vertrouwelijke en privéomgeving waar je de vrijheid hebt om je huidige gedachten, gevoelens en gedragingen in en ten aanzien van jouw huidige relatie te verkennen. 

Deze ruimte is bedoeld om je aan te moedigen en te ondersteunen terwijl je strategieën onderzoekt, evolueert en opbouwt. Om vooruitgang te boeken door middel van zelfbewustzijn, dat je naar stabiliteit en de liefdevolle, diep bevredigende relatie leidt waar je naar verlangt.

Introductie en achtergrond
Hallo en hartelijk welkom in de ‘Changing Room’, mijn naam is Russell. Ik ben een 57-jarige fitness- en bewegingsexpert en een gekwalificeerde Life, Relationship Coach.

Tijdens de Covid pandemie maakte ik van de gelegenheid gebruik om te studeren en te kwalificeren als Life Coach bij het Institute of Professional Excellence in Coaching (iPEC).

iPEC wordt algemeen beschouwd als een toonaangevend coachopleidingsinstituut. Dit in Amerika gevestigde instituut wordt onderschreven door de International Coaching Federation (ICF). De ICF bepaalt de normen voor coaching wereldwijd, inclusief de coaching van professionele atleten.

Ik werd me ervan bewust dat, hoewel ik een zorgzame luisteraar was en empathie voelde, ik niet over de middelen beschikte die ik nodig had om mijn cliënten te ondersteunen en hen te helpen weg te komen van waar ze nu waren. Dus net als vele anderen maakte ik tijdens de stilte van de lockdown van de gelegenheid gebruik om mij opnieuw te trainen, waarbij ik koos om die vaardigheden te verwerven om anderen te dienen op het gebied van hun persoonlijke groei.

Tijdens mij eigen leerprocess, heb ik mijn specifieke passie voor relaties ontdekt en besloot mij volledig op relatie coaching te concentreren.

Waarin verschilt coaching van counseling en therapie?
Coaching heeft een focus op het verbeteren van het leven, het verbeteren van de prestaties en het zijn van de beste versie van onszelf.

Counseling en therapie daarentegen hebben de neiging zich te concentreren op mensen met een trauma uit het verleden, waarbij het verleden opnieuw wordt geformuleerd om de toekomst van de cliënt te verbeteren. Counseling en therapie richten zich primair op het elimineren van psychische problemen en disfuncties. Hun standpunt is dat de cliënt gebroken is en gerepareerd moet worden om goed te kunnen functioneren.

Zeker, coaching is bijvoorbeeld niet geschikt voor degenen die medicijnen of drugs nodig hebben.

Bij coaching is het uitgangspunt dat de cliënt al alles heeft wat hij nodig heeft om zijn versie van succes in de toekomst te ondersteunen.

Coaching gaat over het behalen van elke winst, groot of klein, alles wat de cliënt naar zijn betekenisvolle doelen brengt!

Hoe mislukte relaties onze samenleving beïnvloeden:
De stabiliteit van onze mondiale samenleving berust op de stabiliteit van het huishouden en de relaties binnen het huishouden.
De impact van mislukte relaties op sociale, economische, emotionele en omgevingsfactoren is extreem groot.
Bijvoorbeeld: Kinderen die vastzitten tussen ouders die een scheiding doormaken, lopen veel meer kans op emotionele trauma’s.
Het milieueffect van het feit dat één huishouden twee wordt, legt een extra druk op de hulpbronnen van de aarde.
Het aantal gevallen van huiselijk geweld is toegenomen onder paren die geen andere keus hebben dan samen te leven, maar die voor langere tijd gescheiden zijn.

Een scheiding is niet alleen in veel gevallen uiterst stressvol, maar ook duur.

Het niet hebben van een langdurig liefdevol partnerschap leidt vaak tot eenzaamheid, wat in verband wordt gebracht met versnelde niveaus van dementie en lichamelijke gezondheidsproblemen. Dit wil niet zeggen dat veel alleenstaanden niet volkomen gelukkig kunnen zijn!

Onderzoek heeft aangetoond dat succesvolle, langdurige relaties meer dan welke andere factor dan ook een positieve invloed hebben op alle gebieden van ons leven. Het is wellicht verrassend dat gezonde relaties, meer dan enige andere beïnvloedende factor, de grootste invloed hebben op de levensduur.

Kortom, het uiteenvallen van relaties heeft invloed op de gezondheid, rijkdom en welzijn!

Als er één lifehack is die jaren aan ons leven en leven aan onze jaren toevoegt, dan is het wel de discipline van het creëren en cultiveren van onze relaties!

Waarom Coaching NIET voor iedereen is.
Ben je bereid je sterke punten te verkennen en de zwakke punten in je relatie te erkennen?

Feit is dat het consistente inspanningen vergt, plus een honger naar kennis/begrip en het vermogen om onze geest open te stellen voor de mogelijkheden van progressieve verandering.

Werken aan het bereiken en koesteren van een open geest is NIET iets waar iedereen al klaar voor is.

Mensen kunnen schadelijke gewoonten meenemen naar sessies die het proces alleen maar verstoren.
Hoe zou jij reageren als je bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met; een gebrek aan toewijding, niet authentiek zijn, of niet bereid zijn om vragen volledig en doordacht te beantwoorden?


Als meer mensen hun huis boven goud zouden waarderen, zou de wereld een vrolijker plek zijn. (Thorin Eikenschild)
We leven in een wereld van massale afleiding, waarin werk en geld boven alles gewaardeerd worden. Het is waar dat we geld nodig hebben om te overleven in de moderne wereld, maar als je veel mensen vraagt waarom ze zo hard werken, zullen ze je vertellen dat dit voor de veiligheid is, voor hun gezin. Maar de waarheid is dat geld nooit de steun kan bieden die we nodig hebben als het leven ons uitdaagt. Werkelijke liefde, steun en medeleven komen van de mensen waarin we onszelf hebben geïnvesteerd. Bezittingen kunnen nooit de plaats van het gezin innemen en toch vallen veel gezinnen uit elkaar omdat ze zo weinig tijd en energie investeren in hun gezinsleven.

We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze die we gebruikten toen we ze creëerden. (Albert Einstein)
Veel cliënten proberen vast te houden aan de denkpatronen die de worstelingen hebben veroorzaakt die ze proberen te overwinnen.

De term ‘houd een open geest’ heeft goed betrekking op het coaching proces. Feit is dat het een consistente inspanning vergt, plus een honger naar zelfkennis/begrip en het vermogen om onze geest open te stellen voor andere mogelijkheden die ons naar progressieve verandering leiden.

Werken aan het bereiken en koesteren van een open geest is NIET iets waar iedereen klaar voor is. Het onderzoeken en veranderen van de manier waarop we denken en handelen is een van de moeilijkste uitdagingen die we kunnen aangaan. “Vooruitgang is onmogelijk zonder verandering; degenen die niet van gedachten kunnen veranderen, kunnen niets veranderen.” (George Bernhard Shaw)
Bent u bereid om diep te graven, uw sterke punten te verkennen en de zwakke punten te erkennen die u in uw relatie brengt?

Houding is alles, kies een goede.
Onze gebruikelijke gedachten kunnen onze beste bedoelingen laten ontsporen en onze houding op alle gebieden van ons leven beïnvloeden. Jouw houding ten opzichte van je partner en je relatie zal de mate van succes bepalen. Hetzelfde geldt voor het coaching traject.

Het goede nieuws is dat je houding een bewuste keuze is!

“Commitment is wat een belofte omzet in een realiteit.” (Abraham Lincoln)
De meeste volwassenen zijn zich ervan bewust dat goede relaties zeldzaam zijn en dat het aantal echtscheidingen en scheidingen onder paren die al dan niet getrouwd zijn, hoog is. De belangrijkste reden voor scheiding in relaties is een gebrek aan toewijding. Nummer twee is ontrouw en de derde is te veel conflicten en ruzie.

Ongeveer 66% van de mannen en 74% van de vrouwen vindt dat hun partner harder had moeten werken om de relatie te redden. En bijna 70% van de echtscheidingen wordt door vrouwen geïnitieerd (dit is gebaseerd op onderzoek onder heteroseksuele paren).

Er zijn geen paren die een relatie aangaan met de wens dat deze mislukt, maar ongeveer 50% van de eerste huwelijken houdt geen leven lang stand. Feit is dat zonder tussenkomst falende relaties niet zullen overleven.

Het is duidelijk dat toewijding en consistente inzet essentiële ingrediënten zijn om te slagen in jouw relatie/huwelijk.

"Er is maar één ding kostbaarder dan onze tijd en dat is aan wie we het besteden." (Leo Christoffel)
Ik probeer je niet te overtuigen om akkoord te gaan met coaching. Ik stel voor dat je goed nadenkt voordat je akkoord gaat met deelname aan dit coaching proces.

Tijdens deze vijf weken coaching krijg je de gelegenheid om enkele van de hulpmiddelen te verwerven en te oefenen die nodig zijn om een prachtige, liefdevolle relatie met je partner op te bouwen.

Bent je klaar om je in te zetten om dit proces en jouw relatie alles te geven? Als je antwoord nee is, verspil je mijn tijd en jouw geld en dat willen we niet!


Niet-onderhandelbare zaken


De conclusie is
zowel jij als je relatie verdienen het beste dat jij te bieden hebt. Goede relaties groeien niet vanzelf; ze zijn nooit alleen maar een kwestie van geluk.
Hoe krachtig en levens-/relatie veranderend instrument coaching ook is, het wordt machteloos als je de sessies met een negatieve houding benadert.

Wellicht heb je alles op deze pagina gelezen en begrepen, of heb je toch nog vragen.
Ben je geïnteresseerd in deze relatie coaching?

Belangrijke informatie:
Ondanks dat ik wel Nederlands spreek en versta, zullen alle coaching sessies en het coaching materiaal alleen in het Engels zijn!

Bel mij gerust tijdens mijn coaching spreekuur op:

+31 (0)6 34 69 64 90

Maandag vrijdag:
09:00 - 14:00 & 15:00 - 18:00. (CET)


  

 

 

 

 

 

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl