Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door HiiT30 PsTudio met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

HiiT30 PsTudio verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door hem worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

HiiT30 PsTudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel HiiT30 PsTudio alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is deze niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door HiiT30 PsTudio worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

HiiT30 PsTudio is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt. HiiT30 PsTudio kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door HiiT30 PsTudio worden onderhouden wordt afgewezen. 
De website van HiiT30 PsTudio is auteursrechtelijk beschermd.
Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van HiiT30 PsTudio!

Maak je website met Websitemachine.nl